pabūklo spyna

pabūklo spyna
pabūklo spyna statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pro drūtgalį užtaisomo pabūklo dalis šaudmeniui į lizdą stumti, vamzdžio drūtgaliui atsklęsti ir užsklęsti, iššauti ir tūtai išmesti. Pabūklo spyna pagal veikimo principą būna automatinė, pusiau automatinė ir neautomatinė; pagal konstrukciją – pleištinė ir stūmoklinė. atitikmenys: angl. breech-block rus. орудийный затвор

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pleištinė pabūklo spyna — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šovininio ir tūtinio užtaisymo spyna, naudojama mažo ir vidutinio kalibro patrankose su vientisiniais ir dvinariais šaudmenimis. Būna vertikaliosios (mažo kalibro pabūkluose) ir horizontaliosios (vidutinio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • stūmoklinė pabūklo spyna — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tūtinio ir betūčio užtaisymo spyna, naudojama vidutinio ir didelio kalibro pabūkluose, šaudančiuose dvinariais ir trinariais šaudmenimis. Stūmoklinė pabūklo spyna susideda iš sklendžiamojo, skeliamojo,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo automatas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Automatiškai veikianti automatinio pabūklo dalis – vamzdis, spyna, atošliaužos įtaisai ir kt. mechanizmai, reikalingi ginklui iš naujo užtaisyti ir iššauti. Pabūklo automatą priverčia veikti parako dujų arba… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo vamzdis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo dalis sviediniui norima kryptimi ir reikiamu pradiniu greičiu sviesti. Vamzdžio ertmė vadinama vamzdžio kanalu, užpakalinė vamzdžio dalis – ↑drūtgaliu. Drūtgalyje kanalas praplatėja – tai ↑užtaiso… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo užtaisymo mechanizmas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mechanizmas, užtikrinantis automatinį (pusiau automatinį) pabūklo užtaisymą arba lengvinantis užtaisymą. Tokie mechanizmai įrengiami savaeigiuose artilerijos pabūkluose, tankuose ir pan. Pabūklo užtaisymo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pabūklo lopšys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo lafeto dalis vamzdžiui atošliaužos ir atritimo metu nukreipti, vamzdį su atošliaužos įtaisais sujungti. Kartu su vamzdžiu, spyna ir atošliaužos įtaisais sudaro sūpuoklinę pabūklo dalį. atitikmenys: angl …   Artilerijos terminų žodynas

  • pusiau automatinis pabūklo užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklo užtaisymas, kai šaudant automatiškai atsidaro ir užsidaro spyna, t. p. išmetama iššauta tūta; pusiau automatinis pabūklo užtaisymas naudojamas pabūkluose, turinčiuose pusiau automatines (pleištines)… …   Artilerijos terminų žodynas

  • breech-block — pabūklo spyna statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pro drūtgalį užtaisomo pabūklo dalis šaudmeniui į lizdą stumti, vamzdžio drūtgaliui atsklęsti ir užsklęsti, iššauti ir tūtai išmesti. Pabūklo spyna pagal veikimo principą būna automatinė, pusiau… …   Artilerijos terminų žodynas

  • орудийный затвор — pabūklo spyna statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pro drūtgalį užtaisomo pabūklo dalis šaudmeniui į lizdą stumti, vamzdžio drūtgaliui atsklęsti ir užsklęsti, iššauti ir tūtai išmesti. Pabūklo spyna pagal veikimo principą būna automatinė, pusiau… …   Artilerijos terminų žodynas

  • cannon — pabūklas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamasis vamzdinis ginklas (didesnio negu 20 mm kalibro) sviediniais (minomis) šaudyti; priešo kariams, ugnies priemonėms naikinti arba slopinti, gynybos įrenginiams ir statiniams ardyti ir kt.… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”